نمایشگاه بین المللی برق و روشنایی ایران به عنوان نمایشگاه تخصصی که با حضورشرکت های توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت برق و روشنایی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها به سمت رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.
در این راستا ستاد برگزاری قصد دارد با رویکرد تعالی صنعت برق و روشنایی ایران با اتکا به توان داخلی و مشارکت جهانی خدمات ویژه ای را جهت هرچه بهتر معرفی کردن شرکت کنندگان در این نمایشگاه ارائه نماید.
با این امید که برگزاری این رویداد بزرگ با مشارکت کلیه دست اندرکاران این صنعت، گامی رو به جلو در راستای اعتلا و انعکاس هر چه بیشتر توانمندیهای این صنعت در ایران و جهان باشد.