ثبت نام اولیه
ارسال مدارک بلافاصله پس از ثبت نام
بررسی و تایید یا عدم تایید مدارک شرکت ها حداکثر 2 روز بعد از ارسال مدارک
واریز هزینه 3 روز پس از تایید درخواست غرفه
تغییر نوع غرفه ( با تجهیزات و بدون تجهیزات ) تاریخ 28/05/1402
مدارک تکمیلی
ارسال اطلاعات جهت درج در کتاب نمایشگاه تاریخ 10/06/1402
ارسال اسامی و عکس غرفه داران
فرم حراست
کتیبه
ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند
مراحل اجرایی
اخذ مجوز غرفه سازی تاریخ 08/06/1402
اخذ مجوز انشعاب برق تاریخ 08/06/1402
تحویل غرف خودساز تاریخ 15/06/1402
تحویل غرف پیش ساخته تاریخ 17/06/1402
ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی تاریخ 15/06/1402
تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران 15/06/1402 لغایت 17/06/1402
جمع آوری غرفه و خروج کالا تاریخ 22/06/1402